Centrul de Carieră și Orientare Profesională (CCOP)

 

 

 

DESPRE NOI

Rolul şi sarcinile preconizate ale Centrului de Carierăşi Orientare Profesională pentru studenţii de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare sunt următoarele:

Rolul

 1. Furnizarea informaţiilor privind:

 • - piaţa muncii;
 • - traseul educaţional (de pregătire, formare, pregătire continuă pe toată durata vieţii);
 • - evaluarea şi autoevaluarea personalităţii.
 1. Dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a studenţilor în luarea deciziilor privind cariera în contextul schimbărilor economice şi sociale în societatea românească.

Sarcini

 1. Să constituie şi să acumuleze o bază de date care să cuprindă:
 • informaţii privitoare la ocupaţii (profile ocupaţionale, monografii, anuare statistice, clasificarea ocupaţiilor în România, casete video, postere şi alte publicaţii);
 • informaţii privind posibilităţile de educare/instruire (reţeaua locală şi naţională a unităţilor de învăţământ universitar, oportunităţile de calificare locale etc); legislaţia corespunzătoare (contracte individuale şi colective de muncă, ajutorul de somaj, legea învăţământului, modul de dezvoltare a unei afaceri pe cont propriu etc.);
 • teste psihologice de evaluare a intereselor, aptitudinilor, trăsăturilor de personalitate;
 • alte instrumente de evaluare şi autoevaluare (sistem interactiv asistat de computer, ghid de planificare a carierei, ghid de strategii de căutare a unui loc de muncă etc.);
 1. Să alcătuiască programe de orientare pentru studenţi/adulţi în funcţie de specificul zonal şi de mediu;
 2. Să consilieze individual sau în grup studenţi/adulţi, la cererea acestora, dupa o programare riguroasă.
 3. Să aplice teste psihologice studenţilor/adulţilor;
 4. Să perfecţioneze permanent pregătirea prin cursuri de specializare a consilierilor de orientare privind cariera, participarea acestora la seminarii, conferinţe sau alte manifestări de specialitate;
 5. Să colaboreze cu omologii lor de la unităţile din subordinea altor ministere (Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale şi Ministerul Educatiei şi Cercetarii), cu organele locale, sindicatele, cu cadrele didactice, parinţii etc.;
 6. Să ofere elevilor şi altor persoane interesate informaţii privind filierele şi programele de studii existente în cadrul universităţii;
 7. Să furnizeze elevilor/studenţilor informaţii şi consultaţii în alegerea/schimbarea rutei profesionale individuale în contextul curriculei universitare şi al sistemului de credite transferabile;
 8. Să dezvolte şi Să facă accesibile metodologii de auto-cunoastere, inclusiv servicii de asistenţă psihologică pentru studenţi;
 9. Să încurajeze constituirea de asociaţii ale absolventilor universitaţii care Să susţină interesele universitaţii şi ale noilor generaţii de absolventi în relaţia cu comunităţile economice, culturale şi administrative locale şi regionale;
 10. Să prospecteze în permanenţă nevoile pietei muncii şi Să promoveze în campusul universitar acţiuni specifice cunoaşterii firmelor şi a nevoilor lor de personal cu calificare academică (Ziua firmei, târg de joburi etc.);
 11. Să acorde consultanţă şi sprijin metodologic şi pedagogic în pregătirea studenţilor pentru contractul cu mediul economic şi de afaceri.

Alte activitati care se impun a se desfăşura în cadrul Centrului de Carieră şi Orientare Profesională sunt:

 1. Consilierea studenţilor din anii terminali asupra problemelor legate de proiectul viitoarei cariere cum ar fi:
 • integrarea conformă diplomei;
 • continuarea studiilor (masterat, studii aprofundate, doctorat, studii postuniversitare de perfecţionare sau de specializare);
 • acceptarea unor ocupaţii străine pregătirii prin studii;
 • modalităţi de prezentare la interviu;
 • întocmirea scrisorii de intentie şi a C.V.;
 • sursele documentării şi cadrul instituţional în vederea integrării în profesie;
 • şomaj;
 • pregătirea pentru o afacere proprie, în colaborare cu instituţii specializate.
 1. Crearea unei baze de date pe calculator a datelor profesionale, ale studenţilor consiliaţi;
 2. Crearea unei baze de date privind locurile de munca disponibile;
 3. Analiza orientărilor profesionale pe piaţa locală a muncii în functie de orientările economice;
 4. Efectuarea de studii de oportunitate a unor noi specializări pe piaţa muncii;
 5. Educarea şi orientarea studenţilor pentru activităţi plătite part-time şi de voluntariat, ceea ce constituie o baza a CV -ului la prima angajare ca şi proaspăt absolvent;
 6. Cercetarea nivelului de integrare a absolvenţilor universităţii în mediu profesional pentru care au fost pregătiţi;
 7. Desfaşurarea de acţiuni de promovare a imaginii Centrului Universitar Nord din Baia Mare, cum ar fi:
 • elaborarea şi difuzarea unor materiale promoţionale,
 • asigură operativitatea şi reversibilitatea informaţiei între Departament şi studenţi,
 • susţine publicitar şi organizatoric toate acţiunile intreprinse de Departament.

La baza acestor activităţi vor fi antrenate organizaţiile studenţeşti din Centrul Universitar Nord, prin reprezentanţi.

 

 

 

Plan operațional 2008
Plan operațional 2009
Plan strategic 2008-2012

 

Raport de activitate 2006
Raport de activitate 2007 
Raport de activitate 2008 
Raport de activitate 2009